Pharmacies, Drugstore and Medicines

Разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти

Проверка във връзка с издаване лицензии за търговия на едро и дребно и съхранение на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

Рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

Формуляри за аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

Заключение за спазени изисквания за помещение за търговия на едро с лекарствени продукти

Заключение за спазени изисквания за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

Регистрация на дрогерия

Становище за унищожаване на лекарства