Здравно-образователни и информационни материали

10 СЕПТЕМВРИ – Световен ден за суицидопревенция (публикувано на 16.08.2023г.)

Анкетно проучване към доклад за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението в промишления регион Пирдоп – Златица, 2023 г. (публикувано на 31.07.2023г.)

31 МАЙ – Световен ден без тютюнопушене (публикувано на 29.05.2023г.)

Информация за областните структури на признатите за представителни организации за защита правата на пациентите (публикувано на 19.04.2023г.)

НАРЕДБА № H-1 ОТ 9 МАРТ 2023 Г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации (публикувано на 19.04.2023г.)

Стартиране на регионален проект “Физическа активност и превенция на затлъстяването на децата от предучилищна възраст, 2023г.” (публикувано на 04.04.2023г.)

24 март – Световен ден за борба с туберкулозата (публикувано на 20.03.2023г.)

Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаите на деца, въвлечени в родителски конфликти (публикувано на 24.02.2023 г.)

Здравно-информационна и скринингова кампания по повод 14 февруари (публикувано на 22.02.2023 г.)

Спешна психологическа помощ при кризисни /критични/ събития (публикувано на 27.01.2023 г.)

Архив 2022