Антикорупция

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Администрацията на Регионална здравна инспекция – Софийска област заявява своята воля за противодействие на всички прояви на корупцията, злоупотребите и всякакво друго неетично поведение от нейните служители.

Политиката на ръководството е за нулева толерантност към прояви от служителите на инспекцията на неспазване на етичните норми и кодекс на поведение, участието им в корупционни схеми и злоупотреби със служебно положение.

Ние се ангажираме да извършим проверка на всеки сигнал за корупмиран наш служител и да Ви информираме за предприетите действия и резултат своевременно.

Напомняме Ви, че съгласно разпоредбите на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс “Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години”.

РЗИ – Софийска област гарантира анонимност на гражданите.

Благодарим Ви за съдействието!