Feedback Survey

  УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ

  РЗИ - Софийска област събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, прави проучвания чрез анкети с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

  Ако желаете да попълните нашата анкетна карта, моля отбележите с точка отговора, който смятате за правилен.

  Благодарим Ви предварително за участието в анкетата!

  Използване на услуги

  ДаНе
  веднъж годишноняколко пъти годишновсеки месецмного често
  Качество на предоставената информация

  Канали за достъп до информация

  1. Медии2. Интернет3. Нормативни документи4. Информационно табло5. Роднини / приятели / познати6. От личен разговор със служител от инспекцията7. От телефонен разговор със служител от инспекцията
  Отношение на служителите към клиентите

  ДаНе
  ДаНеНе мога да преценя
  До 10 минутиДо 20 минутиНад 20 минути
  ДаНеНе мога да преценя
  ДаНеНе мога да преценя
  Зони на подобрение

  1. Достъпът до информация2. Количеството на предоставената информация3. Качеството на предоставената информация4. Отношението на служителите към клиентите5. Компетентността на служителите6. Друго, уточнете

  За самите Вас

  МъжЖена
  под 25от 25 до 40 г.от 41 до 55 г.над 55
  началноосновносредновисшедруго
  работодателработещпенсионеручащдруга