Политика за поверителност

za jivot

телефон за сигнали

за тютюнопушене

(+359 2) 807 8751

Национална линия

за отказ от тютюнопушене

0700 10 323

eu_logo

Декларации по чл 12 от ЗПУКИ - архив

С П И С Ъ К

 

на служителите на РЗИ – Софийска област, подали декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

Десислава Бонева

по ред

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

Подадени в срок

 

1

Валентин Пеев

Чл. 12, т.1 и т.2

2

Татяна Малинова

Чл. 12, т.1 и т.2

3

Мария Топалова

Чл. 12, т.1 и т.2

4

Мадлена Петрова

Чл. 12, т.1 и т.2

5

Савка Николова

Чл. 12, т.1 и т.2

6

Ангелина Александрова

Чл. 12, т.1 и т.2

7

Станка Желязкова

Чл. 12, т.1 и т.2

8

Соня Танева

Чл. 12, т.1 и т.2

9

Елена Сапунджиева

Чл. 12, т.1 и т.2

10

Жари Николов

Чл. 12, т.1 и т.2

11

Пенка Минчева

Чл. 12, т.1 и т.2

12

Добринка Хаджиева

Чл. 12, т.1 и т.2

13

Светла Димитрова

Чл. 12, т.1 и т.2

14

Стела Вълкова

Чл. 12, т.1 и т.2

15

Любомир Янкулов

Чл. 12, т.1 и т.2

16

Димитрина Спасова

Чл. 12, т.1 и т.2

17

Любов Гагова – Илиева

Чл. 12, т.1 и т.2

18

Марияна Георгиева

Чл. 12, т.1 и т.2

19

Тонка Маринова

Чл. 12, т.1 и т.2

20

Розалина Коленцова

Чл. 12, т.1 и т.2

21

Ваня Богатинова

Чл. 12, т.1 и т.2

22

Ренета Занкова

Чл. 12, т.1 и т.2

23

Александрина Михайлова-Петрова

Чл. 12, т.1 и т.2

24

Светла Цолова

Чл. 12, т.1 и т.2

25

Димитър Станиславов

Чл. 12, т.1 и т.2

26

Здравко Канчелов

Чл. 12, т.1 и т.2

27

Георги Николчов

Чл. 12, т.1 и т.2

28

Адриана Пандезова

Чл. 12, т.1 и т.2

29

Радка Цолова

Чл. 12, т.1 и т.2

30

Иван Петров

Чл. 12, т.1 и т.2

31

Недялко Русев

Чл. 12, т.1 и т.2

32

Ели Илиева

Чл. 12, т.1 и т.2

33

Григор Патриков

Чл. 12, т.1 и т.2

34

Любомира Шапарова

Чл. 12, т.1 и т.2

35

Младенка Спасова

Чл. 12, т.1 и т.2

36

Цветелина Георгиева

Чл. 12, т.1 и т.2

37

Василка Алексиева

Чл. 12, т.1 и т.2

38

Невянка Ракова

Чл. 12, т.1 и т.2

39

Роза Рангелова

Чл. 12, т.1 и т.2

40

Венера Петрова

Чл. 12, т.1 и т.2

41

Надежда Григорова

Чл. 12, т.1 и т.2

42

Цветанка Вълкова

Чл. 12, т.1 и т.2

43

Живка Белишка

Чл. 12, т.1 и т.2

44

Ивалина Иванова

Чл. 12, т.1 и т.2

45

Ели Боева

Чл. 12, т.1 и т.2

46

Добринка Пейкова

Чл. 12, т.1 и т.2

47

Ирина Василева

Чл. 12, т.1 и т.2

48

Валентин Михайлов

Чл. 12, т.1 и т.2

49

Красимира Станкова

Чл. 12, т.1 и т.2

50

Божидарка Кайракова

Чл. 12, т.1 и т.2

51

Дияна Минкова

Чл. 12, т.1 и т.2

52

Николай Мараджиев

Чл. 12, т.1 и т.2

53

Татяна Маринова

Чл. 12, т.1 и т.2

54

Йоанна Станчева

Чл. 12, т.1 и т.2

55

Гергана Богданова

Чл. 12, т.1 и т.2

56

Мариана Петрова

Чл. 12, т.1 и т.2

57

Лилия Алексиева

Чл. 12, т.1 и т.2

58

Златина Димитрова

Чл. 12, т.1 и т.2

59

Далина Георгиева

Чл. 12, т.1 и т.2

60

Елена Николчова

Чл. 12, т.1 и т.2

61

Анна Трендафилова

Чл. 12, т.1 и т.2

62

Диана Кирилова

Чл. 12, т.1 и т.2

63

Десислава Бонева

Чл. 12, т.1 и т.2

64

Рашко Караджов

Чл. 12, т.1 и т.2

65

Юрий Джоргов

Чл. 12, т.1 и т.2

66

Георги Василев

Чл. 12, т.1 и т.2

67

Ася Георгиева

Чл. 12, т.1 и т.2

 

Декларациите на служителите на РЗИ – Софийска област са подадени пред органа по назначаване и достъп до тях се осъществява съгласно Закона за достъп до обществена информация и Закона за защита на личните данни.

 

Информацията е актуална към 25.09.2017 година.