Конкурси

Идентификационен номер на електронната преписка № 07/2023

Относно: Процедура за подбор при мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл, за заемане на длъжността “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в дирекция “Медицински дейности”, Регионална здравна инспекция – Софийска област

Щатна бройка: 1

Правоотношение: Служебно правоотношение

Правно основание: “Процедура по мобилност” по чл.81а от ЗДСл

 

Документ

Дата на публикуване

1

Заповед

15.09.2023г.

2

Обявление

15.09.2023г.

3

Критерии

15.09.2023г.

4

Заявление за участие

15.09.2023г.

 

Идентификационен номер на електронната преписка № 06/2023

Относно:  Обявяване на конкурс за длъжността “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в дирекция “Медицински дейности”, Регионална здравна инспекция – Софийска област

Място на работа: гр. София, ул. “Димитър Моллов” 1 РКМЕ към РЗИ-Софийска област

Щатни бройки, за които е обявен конкурс: 1

Правоотношение: Служебно правоотношение

Правно основание: чл.10а от ЗДСл и чл.14 от НПКПМДС

 

Документ

Дата на публикуване

1

Обявление

12.09.2023г.

2

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

 

3

Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС

 

4

Декларация за лични данни

 

5

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати

 

6

Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурсен изпит – ТЕСТ

 

 7

Система за определяне на резултатите

 

 8

Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурсен изпит – ИНТЕРВЮ

 

 9

Класиране

 

Идентификационен номер на електронната преписка № 05/2023

Относно:  Обявяване на конкурс за длъжността “ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” в дирекция “Надзор на заразните болести”, Регионална здравна инспекция – Софийска област, гр. София, бул. „Акад. Иван Ев. Гешов“ № 15 

Щатни бройки, за които е обявен конкурс: 1

Правоотношение: Служебно правоотношение

Правно основание: чл.10а от ЗДСл и чл.14 от НПКПМДС

 

Документ

Дата на публикуване

1

Обявление

05.09.2023г.

2

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

 

3

Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС

 

4

Декларация за лични данни

 

5

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати

 

6

Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурсен изпит – ТЕСТ

 

 7

Система за определяне на резултатите

 

 8

Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурсен изпит – ИНТЕРВЮ

 

 9

Класиране

 

Идентификационен номер на електронната преписка № 04/2023

Относно:  Обявяване на конкурс за длъжността “ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ” , дирекция “Надзор на заразните болести”, Регионална здравна инспекция – Софийска област, гр. София, бул. „Акад. Иван Ев. Гешов“ № 15

Щатни бройки, за които е обявен конкурс: 1

Правоотношение: Служебно правоотношение

Правно основание: чл.10а от ЗДСл и чл.14 от НПКПМДС

 

Документ

Дата на публикуване

1

Обявление

05.09.2023

2

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

 

3

Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС

 

4

Декларация за лични данни

 

5

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати

 

6

Съобщение за дата, час и място за защита на концепция

 

 7

Система за определяне на резултатите

 

 8

Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурсен изпит – ИНТЕРВЮ

 

 9

Класиране