Конкурси

Тук се публикуват актуални конкурси, които се провеждат в РЗИ – Софийска област


Идентификационен номер на електронната преписка № 01/2021

Относно: Обявяване на конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване” 

Правно основание: чл.10а от ЗДСл и чл.14 от НПКПМДС

Документ

Дата на публикуване

1

Обявление

02.03.2021г.

2

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

02.03.2021г.

3

Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС

02.03.2021г.

4

Декларация за лични данни

02.03.2021г.

5

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати

19.03.2021г.

6

Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурсен изпит – ТЕСТ

19.03.2021г.

 7

Система за определяне на резултатите

26.03.2021г.

 8

Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурсен изпит – ИНТЕРВЮ

26.03.2021г.

 9

Класиране

         31.03.2021г.

Идентификационен номер на електронната преписка № ………….

Относно:”Процедура по мобилност” по чл. 81а от ЗДСл.…………………………………………..

Документ

Дата на публикуване

1

Обявление

 

2

Критерии

 

3

Декларация за лични данни