Политика за поверителност

za jivot

телефон за сигнали

за тютюнопушене

(+359 2) 807 8751

Национална линия

за отказ от тютюнопушене

0700 10 323

eu_logo

Учредителни събрания на Регионалните колегии на зъботехниците и помощник-фармацевтите

 

                                                С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка  с § 50 , ал.2 от преходните и заключителни разпоредби на  Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоцираните медицински специалисти, и предстоящо създаване на съсловни организации на зъботехниците и помощник-фармацевтите в България, Регионална здравна инспекция – Софийска област, Ви кани на учредителни събрания на Регионалните колегии на зъботехниците и помощник-фармацевтите –Софийска област.

Учредителните събрания ще се проведат на  28.03 2019г. в заседателната зала  на РЗИ – Софийска област – гр.София бул. Акад. Иван Гешов № 15 – 3 етаж от 10.30 ч за зъботехниците  и от  13.30 ч. за помощник фармацевтите при следния дневен ред:

  1. избор на органи на колегиите;
  2. избор на делегати на първия конгрес.

Записванията започват от -  10.00 ч. за зъботехниците и от -  13.00 ч. за помощник фармацевтите.