Политика за поверителност

za jivot

телефон за сигнали

за тютюнопушене

(+359 2) 807 8751

Национална линия

за отказ от тютюнопушене

0700 10 323

eu_logo

Предстоящи дейности на РЗИ-Софийска област през месец октомври 2019 г.

Предстоящи дейности на РЗИ-Софийска област през месец октомври 2019 г. в контекста на

Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.

 

  РЗИ-Софийска област в  съответствие с писмо на МЗ с Изх. № РД -01-217/26.07.2019 г .относно изпълнение на дейности  по Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. организира  през месец октомври провеждане на превантивни тематично – свързани кампании. Обществените изяви за повишаване на информираността на населението относно вредното въздействие върху здравето на поведенческите рискови фактори - тютюнопушене, употреба и злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене и ниска физическа активност ще се реализират в общините Пирдоп, Сливница, Годеч, Елин Пелин и Костинброд, в колаборация с регионалните медии, общински ръководства, детски и учебни заведения.

Мероприятията стартират на 15.10.2019 г. в гр. Пирдоп, с акцент върху децата и младежите - целева група, на която се отделя особено внимание, с цел повишаване на техните знания и мотивация за доброволен информиран избор на здравословен стил на живот.